Om Rebuilders

Alla renoveringar sker enligt tillverkarens föreskrifter där varje enskilt moment utförs enligt ett väl utarbetat kontrollschema. Vi använder högsta kvalitet på rörliga och fasta utbytesdelar för att slutprodukten skall hålla minst lika hög kvalitet som motsvarande nydel. Vår ambition är att alltid lagerhålla ett nyare sortiment av motorer, växellådor och andra produkter till marknadens ledande bilmärken. Remanufacturing är ett internationellt begrepp som förkortas ”Re- Man. I Sverige benämns detta i regel som ”utbytes” dvs. den uttjänta produkten lämnas i byte mot en fabriksrenoverad som i sin tur genomgår samma process. Detta är en typisk återvinningsprocess där de främsta fördelarna är att kostnaden och miljöpåverkan är betydligt lägre jämfört med nytillverkat.

Miljötänk

De största fördelarna med ”Remanufacured” produkter är det blir ett aktivt miljöval där inte minst reduceringen av Co2 utsläpp minskas med upp till 80% i produktionsprocessen jämfört med nytillverkning trots att slutresultatet blir det samma. En annan viktig faktorn är även priset som i regel är ca: 50% lägre än vad en motsvarande nytillverkad del kostar. De flesta konsumenter har ingen eller mycket liten vetskap att detta alternativ finns. Vi ser det därför som en utmaning att sprida detta enkla budskap ända ner i konsumentledet och därigenom bereda möjligheten för ett aktivt miljöval och välja just ”Re-Man”.

 

Team

 

Niklas Malmquist

Niklas Malmquist

VD / CEO
Email:office@rebuilders.se
tlf: +46 470-224 57

Kjetil Iversen

Kjetil Iversen

Platschef / Site Manager
Email: info@rebuilders.se
tlf: +46 470-224 57

Ulf Andersson

Ulf Andersson

Försäljningschef
Email: ulf@rebuilders.se
tlf: +46 470-224 57

To Top