Vi har inte enbart renoverade delar, för de delar som det är stor efterfrågan på och som det därför kan vara svårt att lagerföra i tillräcklig volym, så kan fabriksnya delar vara ett alternativ. Exakt så är det med våra helt nya V.A.G 1,4TSi fabriksmotorer med motorkod CUX och CVP. De finns i lager i ett större antal till ett mycket intressant pris