Om Rebuilders

Alla renoveringar sker enligt tillverkarens föreskrifter där varje enskilt moment utförs enligt ett väl utarbetat kontrollschema. Vi använder högsta kvalitet på rörliga och fasta utbytesdelar för att slutprodukten skall hålla minst lika hög kvalitet som motsvarande nydel.

Vår ambition är att alltid lagerhålla ett nyare sortiment av motorer, växellådor och andra produkter till marknadens ledande bilmärken.

Re-man?

Remanufacturing är ett internationellt begrepp som förkortas ”Re- Man. I Sverige benämns detta i regel som ”utbytes” dvs. den uttjänta produkten lämnas i byte mot en fabriksrenoverad som i sin tur genomgår samma process.

Detta är en typisk återvinningsprocess där de främsta fördelarna är att kostnaden och miljöpåverkan är betydligt lägre jämfört med nytillverkat. Mer information hittar ni under rubriken miljö.

Miljö

Enligt siffror från ”APRA” sparar Remanufacturing kontra nytillverkat ca. 85% i råmaterial, 55% i energiförbrukning, åtskilliga miljoner ton av Co2 utsläpp minskas samt allt detta till en prisreducering av i snitt 60% för konsumenten i slutändan.

Remanufacturering är en mycket viktig del av den internationella bil och fordonsindustrin. Vi anser att det är ytterst viktigt med ett genomgripande och högt miljötänk och jobbar ständigt med utveckling inom detta område.

Sortiment

Rebuilders sortiment bygger till största delen på fabriksrenoverade motorer, topplock, växellådor, turbo, spridare, AC-pumpar, servopumpar samt ett flertal andra vitala delar till personbilar av de flesta märken. Det som inte finns i lager kan vi i regel ombesörja utan långa väntetider.

Rebuilders saluför även nytillverkade delar som t.ex. drivaxlar m.m.

Handla hos Rebuilders

Garanti & bytesrätt

Rebuilders följer enligt konsumentverket lagstadgade och gällande garantivillkor och erbjuder 12 månaders garanti på samtliga utbytesenheter om inget annat anges.

För kommersiella fordon såsom tex. transportbilar och Taxi kan vissa inskränkningar i garantiåtaganden, som milbegränsning etc., föregripa de generella villkoren.

Åberopande av garanti skall anmälas via telefon följt av email märkt ”garantiärende” tillsammans med fakturanummer kopplat till inköpet av den aktuella enheten till garanti@rebuilders.se tillsammans med tydliga foton. I varje enskilt fall avgörs om den aktuella enheten skall tillsändas Rebuilders Sverige AB för felsökning och kontroll innan beslut om ersättning för externt utfört arbete skall utgå eller om ersättningsdel skall erhållas helt eller delvis utan kostnad för kunden. Inga garantiåtaganden eller ersättning för de samma utgår vid reparation eller djupare felsökning som innebär demontering och felsökning av själva enheten som skett på eget bevåg utan skriftligt medgivande från Rebuilders Sverige AB. I de fall det konstateras att ett eventuellt garantiåtagande lyder under ansvar från Rebuilders Sverige AB förbehåller vi oss rätten att i egen regi åtgärda de samma. I de fall det kan konstateras att orsaken till det påstådda garanti åtagandet inte ligger under ansvar från Rebuilders Sverige AB kommer kunden att belastas med samtliga uppkomna kostnader för reparation, reservdelar, felsökning, frakter och eventuell ersättningsdel.

Frakter

Rebuilders samarbetar med etablerade fraktbolag där valet för varje enskild försändelse sker med lämpligt sådant baserat på typ av försändelse för minsta möjliga kostnad för konsumenten. Alla våra försändelser är noggrant paketerade på ett för varje försändelse lämpligt sätt. De flesta beställningar som inkommer innan kl 12.00 skickas samma dag och kommer i de flesta fall kunden tillhanda påföljande dag. Samtliga våra utgående försändelser är försäkrade mot stöld och transportskada.

Din utbytesdel

Re-man bygger på ett utbytessystem och därför skall alltid den utbytta defekta delen skickas i retur till Rebuilders snarast men dock senast inom 30 dgr. Då vi litar på våra kunder och vill underlätta rutinerna debiterar därför Rebuilders ingen stompant inom Skandinavien. Om den aktuella stommen inte skickas i retur inom föreskriven tid förbehåller sig Rebuilders Sverige AB rätten att debitera stompantskostnaden för respektive enhet enligt gällande prislista. Till varje försändelse medföljer följesedel och en stompantsedel med ett unikt nummer som skall anges som referens när delen är klar att retuneras och returfraktsedlar beställs på email ”return@rebuilders.se” Den aktuella delen / enheten skall packas i samma förpackning som den erhållna delen / enheten ankom med tillsammans med den unika stompantsedeln.

Betalningssätt

Betalning sker antingen i förskott eller mot faktura. Vi accepterar Visa & Mastercard, Maestro, Banköverföring, Swish och betalning via BG. Betalningsuppgifter finns under ”kontakt" längre ner på sidan.

Sök delar

Vi använder Sveriges största sajt för reservdelar, Bildelsbasen.se, när det gäller tillhandahållandet av våra produkter. Klicka på knappen nedan för att direkt komma till vårt sortiment hos Bildelsbasen (öppnas i nytt fönster).

Porsche

Rebuilders har även specialiserat sig på renoverade motorer till Porsche. Alla som har råkat ut för ett motorhaveri av något slag när det gäller Porsche vet att det i regel är dyrbart och ibland tidskrävande att få en motorrenovering utförd. Rebuilders kan till mycket förmånliga priser och med kort varsel leverera en utbytesmotor till de flesta Porsche modeller.

Just när det gäller Porsche är det i många fall viktigt för kunden att bilen har den fabriksmonterade originalmotorn kvar så att bilen uppfyller sk. ”Matching Numbers” vilket den så inte gör om man traditionellt monterar en utbytesmotor. Vi erbjuder därför även en unik helhetslösning för både privatkunder, verkstäder och bilhandlare där vi ombesörjer upphämtning av bilen med Assistancekåren eller motsvarande och tar hand om hela processen och återlämnar sedan bilen på samma sätt. För närmare information i detalj samt prisuppgifter etc. kontakta oss på ”info@rebuilders.se".

Partikelfilter

Partikelfilter är en mycket viktig del i processen att rengöra avgaserna från en förbränningsmotor med avsikt att att minimera utsläppen. Partikelfiler har monterats på dieselfordon under en längre tid men i takt med allt strängare regelverk för utsläpp har på senare tid många fordonstillverkare även börjat montera partikelfilter på bensinbilar. Oavsett typ av partikelfilter sätts dessa efter en tid igen av sotpartiklar etc. och behöver då bytas ut.

Rebuilders Sverige AB erbjuder därför ett fullsortiment av ”Regenererade” partikelfilter till både diesel & bensinbilar. Ett ”Regenererat” partikelfilter har genomgått en avancerad reningsprocess där reningsgraden på den ”Regenererade” slutprodukten upprätthåller en reningsgrad av ca: 99% av vad ett helt fabriksnytt partikelfilter gör fast till i regel halva kostnaden för konsumenten.


Insprutningsspridare

Insprutningsspridare (Bränslespridare) sitter monterade på i princip alla bilar med förbränningsmotor oavsett bensin eller diesel. En spridares funktion är att ge exakt rätt mängd bränsle till aktuell mängd luft i bränslesystemet. Orsaken till en defekt ”spridare” kan bero på att den elektroniska enheten på ”spridaren” inte ger rätt tryck eller att man kört på fel okantal eller bränsletyp (feltankning) eller helt enkelt att den blir igensatt i efter en tids körning. Att byta en eller flera spridare är ofta kostbart och man väljer därför ofta en begagnad enhet. Detta kan vara ett vågspel då man inte vet skicket på den samma och man kan enkelt råka ut för samma sak kort efter åtgärden.

Rebuilders Sverige AB erbjuder ett fullsortiment till de flesta person & transportbilar bestående av ca: 10.000 olika typer av renoverade ”spridare” där funktionsstatusen är jämförbar med en fabriksny då samtliga rörliga delar och elektroniska delar byts ut till nya delar och enheten testas innan försäljning för att försäkra sig om full funktion.


Turboaggregat

Turboaggregat monteras I allt större takt i moderna bilmotorer vad gäller både bensin som dieseldrivet som ett led i jakten på att tillverka mindre motorer och samtidigt öka effektuttaget men med målet att minimera bränsleförbrukningen. En fabriksny turbo kan kosta mycket medan en ”Remanufactured” eller en sk. utbytesturbo i regel kostar hälften.

Rebuilders Sverige AB har ett fullsortiment av utbytesturbo till de flesta person & transportbilar bestående av närmare 30.000 artikelnummer i sortimentet. Varje enskilt turboaggregat genomgår en avancerad process där samtliga rörliga och elektroniska delar ersätts med nya och där varje enhet provkörs och testas innan leverans för att säkerställa att funktionen är likställd med en fabriksny enhet.

Utbytesmotorer

Rebuilders Sverige AB erbjuder ett brett sortiment av fabriksrenoverade motorer till marknadens vanligaste person & transportbilar. Ett motorhaveri är mycket kostsamt att åtgärda och det är därför av yttersta vikt att det inte sker igen. En begagnad motor är betydligt billigare än en ny medan en utbytesmotor kostar marginellt mer än en begagnad men är samtidigt likställd med en fabriksny och i många fall bättre.

Samtliga våra motorrenoveringar görs i enighet med tillverkarens föreskrifter och alla delar vi använder i samband med renoveringen är enbart original eller motsvarande. Vår ambition är att lagerföra de mest efterfrågade motorerna för omedelbar leverans medan de motorer som inte finns på lager kan vi i regel ombesörja på relativt kort tid.

Växellådor

Rebuilders Sverige AB erbjuder även ett sortiment av renoverade växellådor till person & transportbilar. Det i regel en mycket kostsam åtgärd att byta växellåda och en fabriksny är avsevärt dyrare än en begagnad medan en renoverad växellåda inte är mycket dyrare än en begagnad men samtidigt vet man med säkerhet att det man köper är likställt med att byta till en fabriksny.

Vår ambition är att lagerföra de mest efterfrågade växellådorna för omedelbar leverans medan de växellådor som inte finns på lager för omedelbar leverans kan vi i regel ombesörja på relativt kort tid.

Drivaxlar

Rebuilders Sverige AB erbjuder ett mycket stort sortiment av nya drivaxlar till i princip alla person & transportbilar. Samtliga våra drivaxlar är av högsta kvalitet och därmed likställda med en original fabriksny dock till ett betydligt lägre pris.

I de fall drivaxlar kräver en sk. stickaxel ingår dessa alltid i vårt pris och behöver därför inte köpas separat som i många fall annars. Vi kan i regel alltid levererera samtliga drivaxlar nästkommande vardag.


Övrigt Sortiment

Rebuilders Sverige AB tillhandahåller utöver tidigare nämnda produkter även AC-Pumpar, Servopumpar, Bränslepumpar, Styrservo, Styrväxlar, Kardanaxlar, Generatorer, Startmotorer och Fördelningslådor.

Hittar ni inte det ni söker? Kontakta oss så ska vi göra vårt yttersta för att tillgodose era önskemål. Ni hittar våra kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Kontakta ossRebuilders Sverige AB

Org. Nr: 559111-0225

VAT: SE559111-022501

BG: 5010-0767

Swish: 1236203657

Sparbanken Syd, 9570 525 108 779-6

IBAN: SE7095700000005251087796

SWIFT: SPSDSE23

Försäljning / Godsadress

KJETIL Iversen

info@rebuilders.se

+46 470-224 57

Hantverksvägen 27

355 73 Gemla, Sweden

Administration

NIKLAS Malmquist

office@rebuilders.se

+46 470-224 57

Regementsgatan 8

211 42 Malmö, Sweden

Kundservice

Rebuilders medarbetare har djup och gedigen kunskap med många års brancherfarenhet och finns alltid till hands via telefon eller mail för att kunna ge våra kunder den bästa och mest effektiva servicen. Vårt motto är att allt ska vara möjligt.